Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Lumboishialgija i kiropraktika

P: Zanima me da li kod lumboishijalgije i priklještenje živca može pomoći kiropraktičar ili je nužna operacija za izlječenje? Da li postoje neke druge učinkovite metode liječenja i da li se to uopće može potpuno izlječiti?

O: O ovoj sam temi zaista opširno pisao, te se tekstovi o njoj mogu naći ovdje. Možda ipak valja naglasiti jednu činjenicu. Kod lumboishialgije uzrokovane nekim degenerativnim procesom na kralježnici postoje dva dijela liječenja.

Prvo je simptomatsko. Ono je direktno okrenuto brzom smanjivanju bolova, te u njega ubrajamo slijedeće tehnike i metode: lijekove, fizioterapiju u najširjem smislu, te manipulativno liječenje, poznatije kao kiropraktika. Danas čak i operativne zahvate ubrajamo u simptomatsko liječenje. Bez obzira što većina kiropraktičara govori kako se sa tim zahvatima rješava uzrok problema, kliničko iskustvo govori drugačije. Ona je naprosto sjajna metoda uklanjanja simptoma, jer je činjenica da hernija i dalje ostaje tamo gdje je i bila, s tim da su simptomi uklonjeni.

Nakon smanjivanja ili uklanjanja simptoma, slijedi funkcionalno liječenje kojemu je za cilj smanjiti ili ukloniti mogućnost ponovnog pojvljivanja bolova. Ono se izvodi specifičnim i individualnim vježbanjem koje mijenja smijer sila i opterećenja u donjem dijelu leđa, smanjujući na taj način pritisak na ozlijeđeni segment. Bez ovog segmenta liječenja, vjerojatnost ponovne pojave lumboishiallgije je velika.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit