Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Injekcije za koljeno

P: Koje injekcije bi mogli preporučiti za smanjenje bolova u koljenu (problem je u heskavici). Aktivno se bavim sportom i već sam primala synocrom inekcije.

 

O: U vašem pitanju niste navela tip i nivo oštećenja hrskavice, kao ni vašu životnu dob, tip sportskih aktivnosti kojima se bavite, te eventualno druge terapijske postupke koji su na vama bili primjenjeni.

Općenito govoreći, mišljenja sam da injekcije nisu adekvatan odgovor na oštećenja zglobne hrskavice. Osnova pravilnog tretmana jest adekvatno postavljena dijagnoza, te temeljito sprovedena fizioterapija i kinezioterapija, zatim modifikacija trenažnog procesa, uz eventualno operativne zahvate, ako su uistinu nužni. Instilati u sam zglob (injekcije) mogu biti tek pomoćno sredstvo, nikako osnovna, a još manje jedina terapija i to stoga što su u glavnom okrenuti saniranju simptoma (bolova) ili u novije vrijeme pomoći oporavku oštećenja u hrskavici, što nije dovoljno u procesu trajne sanacije bolnih stanja na zglobu, u ovom slučaju koljenu.

Konkretno, Syncrom je marketinško ime za prozvod na bazi hijaluronske kiseline (hyaluronic acid), koja je se u novije vrijeme upotrebljava kao preparat za instilate direktno u sam zglob. Tretman uobičajeno podrazumjeva jednu injekciju tjedno tijekom tri do pet tjedana. Iako je ovaj način liječenja odobren od strane FDA u Americi na bazi studija čiji rezultati govore da većina pacijenata, koji boluju od asteoartritisa, osjeti stanovito olakšanje nakon njihove primjene, valja reći da je to olakšanje kratkotrajno i kreće se od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, te ne isključuje, već podrazumjeva nastavak sa drugim načinima konzervativnog liječenja. Isto tako još nije posve jasno zašto neki pacijenti po ovoj terapiji imaju značajno smanjenje simptoma, dok drugi uopće ne reagiraju na liječenje.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit