Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Iščašenje ramena u košarci

P: Bavim se košarkom i rame mi je tri puta do sada iskočilo. Liječnici su mi rekli da se na snimci vidi da mi je čašica plitka i da mi zbog toga iskače. Kada mi je prvi put iskočilo, rekli su mi da radim neke vježbe u teretani i da ojačam ramene mišiće. Ja sam to i učinio, ali ono mi je ponovo iskočilo nakon 6 mjeseci. Kada sam otisao kod terapeuta rekao mi je da je operacija nužna, ali da nakon nje ne mogu pomicati ruku u nekim položajima,odnosno da se ne mogu baviti sportom. Ja sam odbio operaciju i nastavio sa vježbanjem u teretani. Rame mi je iskočilo nakon 2 godine ponovo. Bol kada iskoči rame je veoma jaka i oporavak je trajao preko mjesec dana (samo sam mirovao). Međutim, posljednji put iščašenje je također bilo bolno, ali sam se nakon 10 dana oporavio i odigrao utakmicu, naravno da sam osjećao bol kada ga opteretim, ali sam se čuvao. Sada razmisljam da napustim košarku zbog ove povrede ali mi se to ne radi.

O: Ponovljena iščašenja ramena poseban su problem, a naročito u sportaša. Naime, prilikom išcašenja dolazi do niza oštećenja mekih struktura ramena, kao i same hrskavice. Kako rame u osnovi visi na tetivama, ključ njegove stabilizacije poslije ozljeda leži upravo u mišićima koji ga okružuju. Ipak, zglobna čahura,zajedno sa ligamentima ima izrazito važnu ulogu u sprječavanju izlijetanja ramena iz svoga ležišta, posebice pri pokretima ruke iznad glave, kao i prikretnjama guranja i povlačenja.

Smjer liječenja sportaša sa višekratnim luksacijama zavisi od više faktora. Broj takvih luksacija je važan, te u koliko ih je bilo više od dvije u posljednjih godinu dana, tada je vrijeme za planiranje operativne terapije. No, operativni zahvati u sportaša danas bitno se razlikuju od onih u prošlosti. Artroskopija,kao i nove tehnike stabilizacije nastabilnog ramena vrlo rijetko ostavljaju za posljedicu ograničenje kretnji u ramenu, a tome prilog idu i naša iskustva u rehabilitaciji nakon takvih operativnih zahvata.

No, valja reći da postoperativni oporavak nije niti lagan, niti kratak, te rijetko traje manje od6 mjeseci. Ako to dozvoli stanje na samom ramenu, može se pokušati i neoperativno liječenje. Istina je da se ono sastoji prevashodno od vježbanja, no mišići moraju biti ne samo snažni, već i brzi. Na podražaj, naročito na stres koji ide u smijeru povlačenja ili guranja,moraju reagirati trenutno, te osigurati stabilnost zgloba.

To znači da rehabilitacija mora biti sastavljena od tri dijela. Prvi je povećanje grube snage mišića. Drugi je povećanje repetitivne snage, kao i mišićne izdržljivosti. Dok u trećojfazi radimo na ubrzanju mišicne kontrakcije vježbama propriocepcije. Tek nakon tako isplaniranog i sprovedenog rehabilitacijskog postupka, moguće je reći da je učinjeno sve u prevenciji ponovne luksacije ramena. Ako se ona i usprkos ovako sprovedenom oporavku ponovo dogodi, vrijeme je za operativni zahvat.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit