Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Operirati ili ne?

P: Molim vas, možete li mi objasniti ovaj nalaz laičkim jezikom i da li će tu trebati operacija? Degeneracija trećeg stupnja stražnjeg roga lateralnog meniska, posttraumatska lezija drugog stupnja medijalnog kolateralnog ligementa, tendinitis apicis patele.

O: Generalno, sva oštećenja lokomotornog sustava mogu se podijeliti u tri kategorije. Prva ne zahtjevaju operativni zahvat i daju se sanirati konzervativnim metodama (najčešće fizioterapijom). Treća koristi mogu imati samo od kirurške intervencije. No u sredini su oštećenja koja mogu imati koristi i od operativne i neoperativne terapije. Koji smjer liječenja je najbolje poduzeti, odlučuje se individualno u komunikaciji između liječnika specijaliste, fizioteraputa i pacijenta, a konačna odluka zavisi od mnogih faktora. Upravo u tu skupinu spada i stanje koje je opisala čitateljica s početka ovog teksta.

Konkretno, nalaz magnetske rezonance upućuje na tri vidljiva oštećenja. Prvo je degeneracija jednog dijela meniska. Tako oštećen meniskus može i ne mora stvarati probleme. Drugo je posttraumatska lezija medijalnog kolateralnog ligamenta. To je vjerojatno i oštećenje poradi kojega je i učinjena magnetska rezonanca, te je vjerojatno rezultat distorzije (uganuća) koljena. Treće je apicitis patellae, što će reći prednja koljenska bol vezana uz upalu hvatišta tetive velikog butnog mišića.

Kako u svom pismu ova čitateljica nije opisala stanje na svom koljenu (u smislu bolova i otoka), te nije navela životnu dob, profesiju, te eventualno sport kojim se bavi, tako je i savjet o najboljem smjeru liječenja u konkretnom slučaju teško dati. Ipak, oštećenje ligamenta u koljnu umjerenog je karaktera i uobičajeno ne zahtjeva kiruršku intervenciju. Slično je i sa stanjem meniska i tetive velikog butnog mišića. Sve u svemu, a ako se i liječnik specijalist ortoped slaže, preporučio bih neoperativno liječenje u konkretnom slučaju. Ono započinje uobičajenim postupcima iz domena fizioterapije u obliku metoda koje smanjuju bolnost i pospješuju reapsorpciju otoka (ako ga ima), te cijeljenje, u ovom slučaju oštećenog ligamenta.

Nešto kasnije uključuju se i metode kinezioterapije, odnosno specijalno koncipiran program vježbi sa ciljem daljnje stabilizacije koljena, te rješavanja prisutnog mišićnog disbalansa. U slučajevima djelomičnog puknuća jednog od vanjskih ligamenata koljena, cijeljenje, kao i ukupno liječenje rijetko je kraće od tri mjeseca. Dok, s druge strane, sanacija oštećenja tetive velikog butnog mišića, naročito ako je povezano sa konstantnom bolnošću može potrajati i duže. Cijeli proces u nekim slučajevima možemo ubrzati i primjenom terapije udarnim valom.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit