Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Koljeno na planinarenju

P: U podužem pismu, jedna čitateljica, inače fizički vrlo aktivna, traži savjet za svoje tegobe. Pri jednom planinarenju, a pri spustu sa planine, osjetila je bolnost u koljenu. Identični su se simptomi ponovoli i na slijedećoj ruti. Njeno je pitanje može li kakav steznik pomoći?

O: Dakle bolovi u koljenu pri hodu niz stepenice ili nizbrdicu mogu ukazivati na jedan od nekoliko problema u samom koljenu. Prvi i najčešći svakako je patela (čašica) i njena hrskavica, koja ako je oštećena ili omekšana, može prouzročiti upravo taj simptom. Drugi je tzv. skakačko koljeno, što predstavlja upalu na razini tetive velikog butnog mišića. Treći je tzv. trkačko koljeno, što je pak oštećenje u predjelu jedne velike ligamentarne sveze koju nazivamo i tractus iliotibialis, a kojemu je glavna funkcija upravo pomoć pri hodu i trčanju. Zatim slijedi lista relativno rijetkih ozljeda, oštećenja i oboljenja, čiji je jedan od simptoma i opisana bolnost.

Niti od jednom od opisanih slučajeva nikakav steznik neće biti od veće pomoći. Istina je, ponekad nošenje steznika umanji bol, no sve ortoze redom kod redovitog nošenja slabe mišiće u okolini koljena, te dugoročno čine više štete nego koristi.
Uvijek kod prisutnih bolova u koljenu, a koji spontano ne prolaze kroz tjedan ili dva smanjene fizičke aktivnosti ili mirovanja valja učiniti adekvatnu dijagnostiku. Ona započinjen fizikalnim pregledom, najbolje liječnika specijaliste ortopeda ili sportskog fizioterapeuta. U većini slučajeva to je dovoljno za postavljanje dijagnoze , te planiranje načina sanacije prisutnog oštećenja ili ozljede. U koliko rezultati tog pregleda nisu jasni, preporuča se daljnja dijagnostika, a u zavisnosti od stanja na koljenu ona može biti- RTG, ultrazvuk, CT, magnetska rezonanca ili izokinetičko testiranje. Lijekovi iz kućne apoteke i „narodni" lijekovi mogu biti od pomoći, ali je malo vjerojatno da će oni riješiti biomehanički problem samog zgloba, tetiva ili mišića, ako je on prisutan.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit