Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Vježbe za torakalnu kralježnicu

P: Pomozite mi u potrazi za vježbama za vratni i torakalni dio kralježnice. Simptomi koji su blaga vrtoglavica, zujanje u ušima, slaba koncentracija, povremena nestabilnost pri hodu, smetenost, te s druge strane i nepravilan rad srca (aritmija). Svi su testovi u redu, te su mi rekli da se radi isključivo o problemu vratne kralježnice (C) te Th2 segmenta. Jedino rješenje vide u ciljanim vježbama za to konkretno područje. Na internetu sam nailazio na razne prijedloge i savjete, pa vas molim da me uputite u najbolje vježbe u mojem slučaju.

O: Ne postoje vježbe za kralježnicu, ali postoje vježbe koje mogu utjecati na mišiće i ostale meke strukture koji ju okružuju. Naime, stanje same kralježnice, uključujući bolove, poremećaje na ligamentarnom sustavu, hrskavičnim diskusima, te malim zglobovima uzrokuje najčešće skup različitih procesa, od kojih su neki determinirani genetskim nasljeđem, drugi rezultat trauma, a treći su posljedica određenog životnog stila. Ono što se na radiološkoj obradi vidi (RTG, MR, CT...) jest tek posljedica svega opisanog. No, odgovor na pitanje koji su mišići u bližoj ili daljoj okolini kralježnice slabi, koji skraćeni, a koji u relativnom odnosu prejaki, nije moguće dati iz klasičnih radioloških dijagnostičkih postupaka.

Tako svako vježbanje sa ciljem liječenja počinje kao i svaklo drugo liječenje- dijagnostikom, odnosno pregledom. U Scipionu je taj pregled zasnovan na vizualnoj posturološkoj procjeni, te eventualno izokinetičkom testiranju, ako je potrebno. Po nalazu i trenutnom stanju izrađujemo individualni program čiji je cilj direktan utjecaj na ispravljanje ili ublažavanje uočenih nedostataka, ili preporučujemo određenu sportsku aktivnost, ako stanje pacijenta to dozvoljava.

Postoje i programi za grupno vježbanje, koji se provode u nekim ustanovama, kao što se i objavljuju na internetu. Iako i oni mogu biti od pomoći, mišljenja sam da svako liječenje, pa i ono koje se vrši vježbanjem mora biti usmjereno i specifično.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit