Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Istegnuće prepone

P: Već me 3-4 mjeseca muči bol koja je prvo bila samo u lijevoj preponi,a potom je prešla i u desnu preponu. Međutim ta bol mi nije previše smetala kod trčanja,sve dok me nije počeo boljeti i trbušni zid. Sad u naredna 2 mjeseca ne mogu uopće trčati, niti udariti loptu,boli me kad kihnem,kad se poskliznem itd.. Pa da li bi vi možda znali u čemu je problem i kod koga da potražim pomoć?

O: Ovo je, na žalost, klasičan primjer tijeka događaja pri zanemarivanju osnovne ozljede u bilo kojem sportu, a u ovom slučaju, vjerojatno rukometu ili košarci.

Naime, bilo koja uporna bolnost u preponskoj regiji mora biti prvo dijagnosticirana, a potom i sanirana odgovarajućim fizioterapijskim postupcima, kao i zahvatima u samom trenažnom procesu. Jer uloga preponskih mišića bitno se razlikuje od uloge ostalih mišića donjih ekstremiteta.

Mišići preponske regije, poznati i kao aduktori ili primicači, osnovni su stabilizatori zdjelice, kukova i donjeg dijela leđa pri trčanju i skokovima. U koliko dođe do distenzije jednog ili više mišića ove skupine, tada ulogu stabilizatora preuzimaju drugi mišići, prevashodno trbušni, dijelom leđni, te natkoljenični. Kratkotrajno, oni mogu podnjeti dodatnu ulogu, dugoročno, doći će i do njihovog ozljeđivanja. Tako najčešće stradaju upravo trbušni mišići, ponekad natkoljenični, a ne tako rijetko pokrenu se i stari problemi sa koljenima, pa i ona bole.

Samo mirovanje neće kod ovakvih slučajeva posve sanirati problem. Ono će smanjiti bolove, ali pri pokušaju povratka u punu aktivnost, oni će se vratiti. Valja procijeniti stanje na mišićima donjih ekstremiteta trupa, te sanirati uočene slabosti, kao i poboljšati fleksibilnost, ako je ona dio problema. Potom je nužno procijeniti tehniku skoka, šuta i trčanja, te ih ispraviti ako se ukaže potreba. U dogovoru sa trenerom, potrebno je modificirati trening tako da ne uzrokuje dodatne ozljede. Cijeli proces trebao bi voditi iskusni sportski fizioterapeut.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit