Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Punkcija koljena

P: Suprugu je UZV-om utvrđena voda u koljenu. Zanima me koji je slijedeći postupak? Treba li krenuti prvo ortopedu ili na fizikalnie terapije i što nam je uopće činiti, te da li je potrebna punkcija koljena?

O: „Voda u koljenu" kolokvijalni je izraz za otok zgloba. U koliko nije bilo prethodne traume (distorzije), tada je vjerojatno riječ tek o reakciji ovojnice zgloba na neki od procesa u njemu.

Naime, u slučaju, recimo, početne artroze koljena, pri kojoj dolazi do degeneracije i oštećenja hrskavice zgloba, prva obrambena reakcija zgloba je lučenje viška tekućine u sam zglob. Razlog za taj postupak tijela je jednostavan- višak tekućine (otok) smanjuje trenje između zglobne čašice i glavice, ali i ograničava kretnju u samom zglobu. To stanje kratkoročno može pomoći, no dugoročno više šteti, kao u ostalom i svaka druga imobilizacija (u ovom slučaju bez gipsa).

Osnovni cilj je dokučiti koji je uzrok otoka koljena. Kada je to učinjeno, donosi se odluka o daljnjem liječenju, u kojimu asipracija viška tekućine (punkcija) može i ne mora biti dijelom. Naime, kod jednog dijela pacijenata ovaj postupak može bitno smanjiti otok, dok u drugih on dovede tek do kratkotrajnog poboljšanja, da bi se otok vratio već unutar 24 sata. U koliko niti nakon 2. punkcije nema značajnije redukcije otoka, liječenje treba nastaviti drugim postupcima.

Ako operacija nije indicirana, tada započinjemo sa kompleksnim fizioterapijskim postupkom kojemu je za cilj smiriti reakciju zglobne ovojnice, te evakuirati otok. U tu svrhu koristimo se metodama manualne medicine, laserom, presoterapijom, eventualno ultrazvukom i elektroterapijom. Potom, nužno je redovitim vježbanjem vratiti funkciju i stabilizirati zglob. Jasno je da sanacija otoka ne znači da je i uzrok njegova nastajanja uklonjen, te je u zavisnosti od uzroka „vode u koljenu", u nekih pacijenata potrebno trajno održavati snagu okolnih mišića redovnim vježbanjem.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit