Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Prvi aparat za fokusiranu terapiju udarnim valom u Hrvatskoj

12.11.2008. u predavaonici na novom bazenu Kantrida, predstavljena je prva studija o djelovanju terapije udarnim valom u Hrvatskoj.

Prvi aparat za fokusiranu terapiju udarnim valom u našoj zemlji, instaliran je upravo u Scipionu, prije nešto više od godinu dana. Osim što smo time omogućili našim pacijentima kvalitetno i brzo terapijsko djelovanje kod inače kroničnih i teško lječivih bolnih stanja, nastojali smo pratiti rezultate primjene ove metode, te smo o tome izvjestili liječnike i fizioterapeute na stručnom skupu u organizaciji Udruge zdravstvenih djelatnika u sportu Rijeka i Hrvatskog društva za sportsku medicinu, podružnica Rijeka.

 • Galerija slika
 • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

 • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
 • Mob: 091 1684 575
 • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
 • Fax: +385 (051) 684-576
 • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit

Scipion fitness - Fitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

Scipion fitnessFitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

 • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
 • Mob: 091 1684 575
 • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
 • Fax: +385 (051) 684-576
 • E-mail: bogovic@scipion.hr

Pošaljite upit