Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Sportska medicina

Iako bi joj ime trebalo opisivati i zonu odgovornosti, te iako mnogi još podrazumjevaju da se sportska medicina bavi liječenjem sportaša i sportskih ozljeda, u hrvatskim okvirima praksa je nešto drugačija, te potom termini sportska medicina i liječenje sportskih ozljeda imaju ponešto drugačije značenje od direktnog prijevoda tih sintagmi na Engleski, ili koji drugi jezik.

Da bi prosječnom čitatelju bilo jasnije, možda je dobro pojasniti dva pojma. Prvi je sportska medicina. Ona se u našim krajevima odnosi na specijalistu sportske medicine, odnosno medicine rada i sportske medicine. Takav je liječnik, po završetku studija i odgovarajuće specijalizacije, osposobljen za obavljanje preventivnih pregleda sportaša. Ti preventivni pregledi imaju za svrhu rano otkrivanje eventualnih odmaka od normalnog razvoja djece sportaša, kao i provjeru specifičnih fizičkih predispozicija za bavljenje određenim sportom. Takvi periodični pregledi obavezni su za sve sportaše koji se natječu u bilo kojem sportu u Hrvatskoj, te su uvjet za pristupanje sportaša natjecanju. Slijedom mnogih praktičnih problema, ova se obaveza ne izvšava uvijek, a zaista bi trebala. Naime, prevencija ozljeda i bolesti u sportaša započinje upravo pregledom kod specijaliste sportske medicine.

Drugi pojam jest liječenje sportskih ozljeda. On podrazumjeva sve postupke u dijagnostici, liječenju i specijalnoj prevenciji ozljeda i bolesti uzrokovanih sportom. To je polivalentno područje i neću pogriješiti ako kažem da uključuje kompletnu medicinu i sve njene specijalnosti, od ortopedije i neurologije, pa sve do stomatologije i endokrinologije. Unutar ovog pojma nalazi se i posebna grana koja je i najviše eksponirana u medijima, a to je sportska fizioterapija. Ona ima svoje specifičnosti i iako je naslonjena na temeljne fizioterapijske principe, u praksi ima posebne ciljeve kojima teži.

Naime, rehabilitacijski proces kojeg sprovodi fizioterapeut, ima za cilj puni oporavak organizma pacijenta nakon ozljede u stanje i sposobnost prije ozljeđivanja. I dok se u tom smislu ne razlikuje za sportaša i sediranu osobu, razlika postaje vidljiva u konkretnom primjeru. Recimo da su na liječenje došla dva mlada čovjeka, oba sa uganućem skočnog zgloba. I dok je jedan student, te mu je maksimalna fizička aktivnost ograničena na hodanje, drugi je profesionalni tenisač, te više od 4 sata dnevno provede u iznimnom fizičkom opterećenju karakteriziranom skokovima, sprintevima, istrčavanjima i naglim promjenama pravca kretanja. Opterećenja koja moraju podnijeti sada ozlijeđeni skočni zglobovi, u ova dva pacijenta posve su drugačiji.

Tako je i cilj ukupne fizioterapije kod njih posve različit. Iz te specifične potrebe da se ozlijeđeni dio sportaševa tijela, kao i cijeli lokomotroni sustav dovedu do stanja sposobnosti za puno trenažno i natjecateljsko opterećenje formirala se sportska fizioterapija sa svim svojim posebnostima, te samo njoj specifičnim tehnikama liječenja. Učenje tih tehnika, kao i razumjevanje sportaša, sporta kojim se bavi, ukupnih fizičkih opterećenja, kao i reakcija tkiva na sve te podražaje, osnovna je zadaća iskusnog sportskog fizioterapeuta, koji predstavlja i okosnicu ukupne sportske fizioterapije. Njegova je uloga ne samo prepoznati ozljedu, te je u koordinaciji sa odgovarajućim liječnikom specijalistom i liječiti, već i sprovoditi specifičnu prevenciju, kako onu individualnu, tako i onu skupnu, bilo na razini kluba ili pak sporta u određenoj okolini.

U Hrvatskoj je specijalizacija sportskog fizioterapeuta prepuštena samom fizioterapeutu i njegovim afinitetima, što će reći da on po vlastitom nahođenju i interesima, a kroz praksu i učenje od iskusnijih kolega savladava potrebne tehnike i usvaja znanja potrebna za adekvatan tretman sportaša. Na žalost, još uvijek ne postoje poslijediplomski tečajevi ili još bolje poslijediplomski studij iz sportske fizioterapije, kao što je to slučaj u nekim zemljama zapadne Evrope. Za nadati se je da će ta dobra praksa biti u dogledno vrijeme implementirana i u nas, kako poradi fizioterapeuta i njihove lakše i potpunije edukacije, tako i poradi sportaša koji će s time dobiti bolju i potpuniji zdravstveni tretman.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit