Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Elektroterapija

Korištenje električne struje u liječenju bolnih stanja nije nova ideja. Postoje dokazi da su još u antičko doba ljudi koristili električne jegulje u liječenju kostobolja. No do razvoja elektroterapije ipak je trebalo pričekati razvoj znanosti, otkriće, opis i objašnjenje električne struje, kao i kreaciju adekvatne opreme kojom se točno određena jakost, oblik i frekvencija električnog impulsa mogla dovesti na željeni dio ljudskog tijela.

Moderni su aparati za elektroterapiju potpuno kompjuterizirani, te omogućuju precizan terapijski oblik za sva oboljenja koja dobro reagiraju na ovo liječnje, a poduža je lista formi elektroimpulsa za koje su ustanovljena ljekovita djelovanja. Uopćeno govoreći elektroterapija smanjuje bol, uklanja otok i smiruje upalne procese. Fiziološki, ispod elektroda ili u zoni prostrujavanja, događaju se slijedeći fiziološki učinci: vazodilatacija (širenje krvnih žila), hiperemija (crvenilo kože uz prisutnu toplinu), poboljšava se izmjena tvari u stanici i normalizira pH, smanjuje podražljivost nocioceptora (osjetilnih receptora, dakle smanjuje bol), ubrzava zacijeljenja tkiva, povećava mišićna kontrakcija...

Svi se ti efekti daju postići isključivo pravilnom i strogo individualnom primjenom jednog ili više strujnih modaliteta u konkretnog pacijenta sa konkretnim oboljenjem od strane fizioterapeuta. No, razvojem tehnologije i snižavanjem njene cijene, te iznimnim marketinškim naporom, na tržištu su postali popularni i aparati za kućnu primjenu pojedinih elektroterapijskih metoda. Slabost svih tih i sličnih aparta je dvojaka:

  1. Većina nema nikavo terapijsko djelovanje. Napose se ovo odnosi na svu silu mišićnih elektrostimulatora čijom se primjenom obećava povećanje obujma i snage mišića. Valja znati da se elektrostimulacijom, ma kako ona bila sofisticirana, ne može mjerljivo jačati zdrav mišić.
  2. Tijelo se s vremenom (obično unutar nekoliko tjedana) posve navikne na elektoterapijski podražaj, te ona nakon toga nema nikakav fiziološki učinak na tretirano tkivo ili organ, odnosno dolazi do adaptacije. U kliničkoj primjeni tu prepreku riješavamo promjenom strujnih modaliteta ili terapijskom pauzom. No, u koliko bolni segment desenzibilizirate upotrebom kućne naprave za elektroterapiju, postoji vjerojatnoća da kada vam uistinu zatreba elektroterapija, ona neće djelovati čak i kada ju provodi najiskusniji fizioterapeut.

U kroničnih obljenja, postoperativnom oporavku ili u sanaciji akutnih ozljeda elektroterapija se u pravilu kombinira sa cijelim nizom drugih fizioterapijskih tehnika, od masaže, lasera, ultrazvuka, pa sve do kinezioterapije. Tek tako kompleksan pristup uobičajeno donese i najbolje konačne rezultate.

  • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit