Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Studija terapije udarnim valom

Uvod

Terapija udarnim valom u ortopediji u širokoj je primjeni u posljednjih 15 godina. U Hrvatskoj je prisutna nešto više od godinu dana. Kako je aparat za fokusiranu terapiju udarnim valom u Scipionu prvi takav u Hrvatskoj, pratili smo rezultate njene primjene tijekom jedne godine.

Metode i oprema

Cilj ove studije bio je procijeniti djelovanje terapije udarnim valom na pacijente sa dijagnozama kod kojih se ona preporučuje, te kod kojih je ona i najviše istraživana u svjetskim okvirima. U tu svrhu tijekom godine dana (srpanj 2007- srpanj 2008) pratili smo pacijente tretirane ovom metodom.

U tom je periodu TUV započeta kod 75, a završena kod 72 pacijenta (3 pacijenta nisu završila predviđeno liječenje). Od njih 72, 69 je došlo na predviđenu kontrolu zakazanu 3-8 tjedana po završenom liječenju.

Stanje po terapiji procjenjivalo se modificiranom vizualnom analognom skalom (VAS) od 10 stupnjeva, u kojoj je 10 bila bolnost pri dolasku, a 0 stanje bez boli. Rezultati su podijeljeni u tri skupine- odlični (stanje bez boli ili gotovo bez boli, 0-2 stupnja VAS), dobri (smanjenje bolova minimalno za polovicu ili više, 5-3 stupnja VAS), te loši (ista ili minimalno smanjena bolnost, 10-6 stupnja VAS).

Pri terapiji je korišten piezoelektrični aparat za terapiju udarnim valom male snage (0,035-0,40 mJ/mm2 gustoće energetskog protoka u fokusu), protokolima od 1500-2500 pulsova po terapiji (najčešće 2000), te od 1 do 5 terapija po dijagnozi (najčešće 3), u ritmu od jedne terapije svakih sedam dana.

Rezultati

Od 69 pacijenata uključenih u ovu studiju, odličan ishod liječenja postignut je kod njih 37 (54%), dobar kod 17 (25%), te u 15 pacijenata (21%) ova terapija nije imala učinka (loš ishod).

Bolna stanja tretirana ovom metodom:

 • Impingement  subacromialis (bolno rame) 12
 • Tendinitis  calcarea  ommae (kalcifikat u ramenu)12
 • Epicondylitis (lat. et med.) (teniski i golf lakat) 13
 • Jumper’s knee (skakačko koljeno) 10
 • Fascitis  plantaris 7
 • Calcar calcanei (petni trn) 5
 • Tendinitis Achillis (upala ahilove tetive) 4
 • Tendinitis bicipitalis 1
 • Metatarsalgia Mortoni 1
 • Miofascijalni bolni sindrom 2
 • Ruptura tendinis partialis m. supraspinatus 1 

Od 69 pacijenata, čak njih 23 su sportaši (minimalno 4 treninga na tjedan u trajanju od minimalno 1,5h). Odličnih ishoda liječenja unutar ove skupine bilo je 15 (65%), dobrih 5 (22%), te loših 3 (13%). 

Po sportskim aktivnostima:

 • Nogomet 3
 • Rukomet 2
 • Tenis 3
 • Stolni tenis 2
 • Skijanje 2
 • Jedrenje 2
 • Odbojka 2
 • Karate 1
 • Atletika 1
 • Vaterpolo 1
 • Biciklizam 1
 • Fitness 3 

Po bolnim stanjima:

 • Jumper's knee (skakačko koljeno) 10
 • Impingement subacromialis (bolno rame) 5
 • Epicondylitis (teniski lakat)5
 • Tendinitis bicipitalis 1
 • Plantarni fascitis 1
 • Tendinitis Achillis 1

Rasprava

Unutar kroničnih bolnih stanja na lokomotornom sustavu, napose u kroničnih tendinopatija sa ili bez kalcificirajućih depozita, konzervativno liječenje usmjereno na klasične fizioterapijske procedure, metode manuelne medicine, kinezioterapiju, te eventualno kortizonske instilate donosi dobre rezultate kod većeg dijela tretiranih pacijenata. Kod manjeg broja, niti nakon dovoljno dugog tretmana ne dolazi do smanjenja simptomatologije, te se postavlja indikacija za operativno liječenje. Upravo u toj populaciji, terapija udarnim valom pokazuje svoju djelotvornost, na što ukazuje i ova studija. U svih, osim kod dva pacijenta obuhvaćena ovom studijom prethodno je neuspješno sprovedena barem jedna, a kod 53 dvije ili više konzervativne metode liječenja. Kod čak 52% po ovoj terapiji simptomatologija je potpuno sanirana, te daljnje liječenje nije bilo potrebno. Kod 25% preostala simptomatologija nije značajnije ometala svakodnevne (ili sportske) aktivnosti, a samo kod 21% pokazala se potreba za daljnjim liječenjem. Statistički, rezultati u sportskoj populaciji, očekivano su još i bolji.

Niti kod jednog pacijenta nije uočena bilo kakva ozbiljnija neželjena popratna pojava. 

Zaključak

U ovoj se studiji, kao i mnogima prije nje, pokazuje kako je metoda terapije udarnim valom efikasna upravo u kroničnih bolnih stanja na lokomotornom sustavu, a napose onih na tetivama i njihovim pripojima na kost. Ona je sigurna metoda, naročito u praktičnoj primjeni oblikom terapije udarnim valom malih energija, kakvu koristimo u našoj praksi.

Preostaje pitanje tajminga njene primjene. U posljednjih nekoliko godina rasprava o tome je li ova metoda ekskluzivno vezana isključivo za kronična bolna stanja rezistentna na prethodno neuspješno konzervativno liječenje unutar kojih simptomi traju neprekidno barem 6 mjeseci, ili se može primjeniti i u ranijim fazama patoloških procesa ostaje otvorena. U Scipionu smatramo da već nakon prve neuspješno sprovedene klasične fizioterapijske procedure postoji adekvatna indikacija za primjenu ove metode liječenja, a sve u skladu sa recentnim studijama koje govore o boljim konačnim rezultatima pri nešto ranijoj primjeni ove metode.

Dean Mistura
viši fizikalni terapeut

 • Kontakti
Scipion fizioterapija - Fizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

Scipion fizioterapijaFizioterapija, manipulativna terapija, masaža, kinezioterapija, terapija udarnim valom (ESWT)...

 • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
 • Mob: 091 1684 575
 • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
 • Fax: +385 (051) 684-576
 • E-mail: mistura@scipion.hr

Pošaljite upit