Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Individualizirani Program Vježbanja

Zbog velikog interesa naših klijenata novost u našoj ponudi predstavlja individualizirani tip programa.Trening zajedno rade 2 osobe po individualnom principu gdje trener izrađuje program koji prilagođava svakoj osobi ovisno o njezinim osobinama i karakteristikama.

  • Kontakti
Scipion fitness - Fitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

Scipion fitnessFitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

  • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
  • Mob: 091 1684 575
  • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
  • Fax: +385 (051) 684-576
  • E-mail: bogovic@scipion.hr

Pošaljite upit