Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Vježbanje za sportaše

Ovaj program objedinjuje sve najbolje što u ovom trenutku Scipion može ponuditi.

Svaki trening uz vodstvo i nadgledanje trenera osnovni je sadržaj ovog programa. Međutim to je samo jedna od usluga koju korisnik ostvaruje odabirom ovog programa:

 • pregled fizioterapeuta poradi utvrđivanja eventualnih kritičnih regija u lokomotornom aparatu na koje bi trebalo obratiti posebnu pažnju u procesu treningu
 • izrada programa treninga i programa istezanja
 • izrada plana prehrane i dodataka prehrani
 • inicijalna i periodična testiranja nivoa kondicije, % tjelesnog masnog tkiva, snage, izdržljivosti
 • redovita antropometrijska mjerenja
 • jedna masaža kompletnog tijela  ili 2 parcijalne masaže mjesečno
 • vlastiti garderobni ormarić sa vješalicom
 • Kontakti
Scipion fitness - Fitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

Scipion fitnessFitness programi, kondicijska priprema sportaša, izokinetika...

 • Adresa: Milutina Bataje 14A (Zamet), Rijeka
 • Mob: 091 1684 575
 • Tel: +385 (051) 684-576, 684-575, 684-577
 • Fax: +385 (051) 684-576
 • E-mail: bogovic@scipion.hr

Pošaljite upit