Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Rame, izgled i funkcija

Rame, izgled i funkcija

Ovaj je zglob građen tako da čašica izgleda poput plitkog tanjurića, te je smještena na lopatici i zove se glenoid, a zglobna je glavica gotovo pravilna kugla, značajno veća od čašice...

Iščašenje ramena

Iščašenja ramena dokumentirana su još u egipatskim grobnicama prije 5000 godina zajedno s metodom repoozicije sličnoj onoj koju danas nazivamo Kocher-ovom metodom.

Impingement sindrom ramena

U prijevodu, impingement je uklještenje, što će reći da su patološki procesi kod ovog bolnog sindroma uzrokovani prejakim ili predugim pritiskom na meka tkiva u ramenu...

Smrznuto rame (PHS)

Rame je bez ikakve sumnje ključ kretnji cijele ruke. Imate li bilo kakav problem, bol ili smetnju u tom predjelu, tada će i funkcija cijele ruke biti oštećena. Jedan od najčešćih poremećaja unutar ramenog zgloba, svakako je sindrom koji nazivamo i smrznuto rame, a povremeno se čuju i dijagnoze poput adhezivnog kapsulitisa, ili periartritisa humeroskapularisa (skraćeno PHS). Sva ta imena opisuju jedno stanje u kojem su kretnje ramena bitno ograničene, a bol prisutna u tolikoj mjeri da otežava ili onemogućava svakodnevne aktivnosti i spavanje.

Kalcifikati u ramenu

Na jednostavno pitanje svih pacijenata koji imaju kalcifikate u ramenu, o tome što je uzrok njihova nastanka, medicina još uvijek nema jasan odgovor...