Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Teniski lakat

Priča govori da je u početku kolokvijalni naziv za lateralni epikondilitis bio lakat perača prozora. No sve se promijenilo pri posjetu jednog bogatog industrijalca svojem liječniku u New Yorku. Njegovi su bolovi u laktu bili uporni, te je pomoć liječnika bila nužna. Lateralni epikondilitis nije ime koje možete zapamtiti lako, a lakat perača prozora nije nešto što bogati industrijalac može izgovoriti pred rodbinom i prijateljima. Razmišljajući kako da riješi taj sitni problem, dotični je liječnik došao na ideju - Teniski lakat.