Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Kvadriceps

Mišićne ozljede dijelimo u dvije kategorije - kontuzije (nagnječenja) i rupture (puknuća). Tako je i sa kvadricepsom. No, pojedine neliječene ili loše liječene ozljede ovog mišića mogu uzrokovati i druga oštećenja, posebice u koljenu, a sve s obzirom na njegovu funkciju u ovom zglobu.

Stražnja loža

Hamstrings, stražnja loža natkoljenice, ili kolokvijalno samo loža, nazivi su za skupinu mišića koji se nalaze sa stražnje strane natkoljenice. Ukupno ih ima 3, te su im imena: biceps femoris, semitetndinosus i semimembranosus. U svojoj temeljnoj funkciji oni su pregibači koljena i rade potpuno suprotan posao od prednjeg butnog mišića, poznatijeg kao kvadriceps, koji koljeno opruža.