Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Haglundova peta

Haglundova deformacija relativno je često stanje u kojem dolazi do otoka mekih tkiva na stražnjoj strani petne kosti i/ili stvaranja koštane izbočine na hvatištu ahilove tetive za petnu kost.

Petni trn (Plantarni fascitis)

Sama plantarna fascija u stvari je široki ligament koji se pruža sa donje strane stopala i to od petne kosti, pa sve do prstiju. Njena je funkcija održavanje koštanih svodova stopala. No, kod intenzivnih fizičkih aktivnosti koje uključuju dugo trčanje, dugo hodanje ili kod dužeg stajanja, uz pomoć neadekvatne obuće ili kakve druge predispozicije, može doći i do upale tog istog ligamenta.

Mortonov neurom

Mortonov neurom je neugodan sindrom kojeg nazivamo još i „Mortonova metatarzalgija", a karakterizira ga bol u stopalu poradi koje je otežano, a ponekad i onemogućeno normalno hodanje, dok je uzrok tih bolova neurološki.

Ahilova tetiva

Sa stražnje strane potkoljenice nalaze se dva mišića koja većinom čine oblik Ahilove tetive. Jedan je bliže površini, zovemo ga gastrocnemius, dok se drugi nalazi odmah ispod njega, a ime mu je soleus. Oba ova mišića prelaze u donjem dijelu potkoljenice u zajedničku tetivu, pogađate, ahilovu. Ona se pak hvata za petnu kost. Funkcija ovih mišića, a time i njihove tetive, često se pojednostavljuje, pa običavamo reći kako su oni zaduženi za podiznje na prste, dakle onu kretnju tijela s kojom se protežemo da bi pogledali što se to događa preko ruba visokog zida.

Skočni zglob

Uganuće skočnog zgloba najčešća je trauma na tom dijelu tijela. Amerikanci su izračunali da svake godine cca milijun njihovih građana zatraži pomoć liječnika poradi ove ozljede, što prevedeno u hrvatske okvire govori o otprilike 16000 pacijenata sa uganućem skočnog zgloba u liječničkim ordina-cijama. Dalje, statistika kaže da je između 10 i 30% svih sportskih ozljeda vezano za uganuće, a ono što je možda i najvažnije, čak 40% svih uganuća prijeti razvojem kroničnih problema na skočnom zglobu ili bližoj okolini.