Poliklinika za ortopediju, fizikalnu medicinu i fizikalnu terapiju Rijeka

Fizioterapija

Fizioterapija je po definiciji liječenje fizikalnim agensima poput topline, hladnoće, električne struje, ultrazvuka, magnetnog polja, lasera, pokreta... No, fizioterapija je i mnogo više od toga. Ona je nastojanje da se svim raspoloživim sredstvima povrati stanje balansa i pune funkcije kako sustava za pokretanje, tako i cijelog organizma.

Ona je koliko znanost, toliko i umjetnost, jer se bavi liječenjem bolesti, ali i očuvanjem zdravlja. Fizioterapeut, primjenjujući terapiju, osim što liječi određeno bolno stanje ili bolest, također pomaže pacijentu da uhvati korak sa prirodnim ritmovima svojeg organizma, a kako bi se stanje bez bolova ili drugih simptoma ustalilo i održalo.

Rehabilitacija kao postupak zaista započinje prvom terapijskom seansom, ali ne završava posljednjom, već se kroz prihvaćanje uistinu zdravog načina življenja nastavlja kao stil i odrednica u životu pacijenta, ali i fizioterapeuta.

Elektroterapija

Korištenje električne struje u liječenju bolnih stanja nije nova ideja. Postoje dokazi da su još u antičko doba ljudi koristili električne jegulje u liječenju kostobolja. No do razvoja elektroterapije ipak je trebalo pričekati razvoj znanosti, otkriće, opis i objašnjenje električne struje, kao i kreaciju adekvatne opreme kojom se točno određena jakost, oblik i frekvencija električnog impulsa mogla dovesti na željeni dio ljudskog tijela.

Ultrazvuk

Običava se reći da je ultrazvuk u stvari nečujan zvuk. Pa tako ljudsko uho čuje titraje frekvencije od 16 do 20000 Hz. Sve iznad toga je ultrazvuk. U terapijske svrhe koriste se frekvencije od 800 do 1000 kHz (kiloherca ili tisuća herca) jer su se pokazale najboljima za zadaću koju treba obaviti.
Pulsna magnetoterapija

Pulsna magnetoterapija

Još u vrijeme otkrića magnetne sile, vjerovalo se da ta nevidljiva energija ima neko ljekovito svojstvo. Pokušaji njenog korištenja u liječenju su kretali od postavljanja jednostavnih stalnih magneta na oboljele dijelove tijela, pa sve do postavljanja cijelog tijela u jedno veliko konstantno magnetno polje. Već su tada zabilježeni prvi slučajevi izlječenja i poboljšanja stanja kod bolesti kod kojih se to nikako ne bi moglo očekivati. No, problem je bio placebo, odnosno sposobnost tijela za samoizlječenje ako je čovjek uvjeren da mu jedan način liječenja uistinu pomaže. Na taj je način u 18. stoljeću Mesmer uvelike kompromitirao magnetizam (u ovom slučaju elektromagnetizam) kao terapiju svojim “čudesnim” izlječenjima koje je izvodio u Parizu i Beču.

Laser

Laser je po definiciji usmjerena svjetlost. Kada promatrate običnu svjetiljku, zrake svjetlosti koje ona proizvodi putuju na sve strane u trodimenzionalnom prostoru. Kod lasera to drugačije, pa zrake putuju u istom smjeru, tvoreći tako onaj prepoznatljivi snop korišten u brojnim znanstveno- fantastičnim ili kriminalističkim filmovima. No, takve zrake, velike snage, koje mogu sijeći čak staklo ili metale, nisu podesne za upotrebu u medicini, njih ostavljamo vojsci i maštovitim piscima “Ratova zvijezda”.

Limfna drenaža

Limfa je tekućina koja kola ljudskim organizmom putem limfnih žila i limfnih čvorova. Naime, krv dolazi u sve dijelove tijela i donosi sve što je potrebno tkivima i organima za normalan rad. Tvari koje stanice izluče bilo kao nusprodukt ili kao kemijski spoj za daljnju obradu izbacuje se u međustanični prostor gdje ga većinom ponovo prikupe male krvne žile i na taj način prenose ponovo u krvotok. Manji dio tako nastale tekućine stvara limfu koja dalje putuje limfnim žilama i čvorovima te se ulijeva u krvotok u neposrednoj blizini srca.